khuôn dừa in chữ lộc
khuôn dừa in chữ lộc
khuôn dừa in chữ lộc

KHUÔN DỪA IN CHỮ LỘC

Tinh trạng: Hết hàng
Mã: 1314

Tiền thân là khuôn dừa in chữ Tài Lộc, tuy giờ chỉ còn chữ Lộc một mình nhưng khuôn dừa in chữ Lộc vẫn không thua kém với tiền thân của nó. Là một sản phẩm được đánh giá ngang tầm với tiền thân của nó là khuôn dừa in chữ Tài Lộc

200,000 

Hết hàng